کلینیک بهار زندگی خدمات مراقبت قلبی و عروقی در دیابتی ها را با متدهای نوین، دستگاه‌های پیشرفته و توسط تیم پزشکی حاذق عرضه می‌کند.